کلیدواژه‌ها = شهروندی
بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 3-28

حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی؛ ریحانه نورمحمدی


حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 3-44

سعید ولوی؛ محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی