مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مسئله اساسی این پژوهش این است که کانال‏های تلگرامی «فارس‏پلاس» و «اصلاحات‏پرس» چه سیاست ارتباطی اتخاذ کرده‏اند و از چه نوع گفتمانی در پوشش اخبار انتخاباتی استفاده کرده‏اند. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر تشکیل‏دهنده سیاست‏های ارتباطی و روش آن کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی است و داده‏های گردآوری شده با استفاده از رویکرد فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین شده است. براساس یافته‏های این پژوهش، این دو کانال همواره سیاست تقابل را در گفتمان سیاسی خود در نظر داشته‏اند و باید‏ها و نبایدهای خود را بایدها و نبایدهای مردم تلقی کرده، ارزش‏ها و باورهای خود را همان ارزش‏ها و باورهای مردم دانسته‏اند. براساس یافته‏ها نقطه قوت اصلاح‏طلبان در گفتمان آنها این است که اتاق فکر آنها با حضور متخصصان رسانه برگزار می‏شود و عملکرد منسجم‏تری نسبت به اصولگرایان اتخاذ می‏کنند.  نکته حائز اهمیت این است که این پژوهش لزوم تدوین سیاست ارتباطی کلان در کشور را مشخص و چرایی تاکید یونسکو بر تدوین این سیاست‏ها را بیش از پیش آشکار می‏کند تا رسانه‏ها در چارچوب مشخصی فعالیت کنند و آسیب فعالیت‏ها آنها به دوش کشور و نظام تحمیل نشود.

کلیدواژه‌ها


آقاسی، محمد. (1396). رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در گفت‌و‌گو با «شهروند»: ایرانیان قابل پیش‌بینی‌اند. منتشر شده در 23 خرداد 1396. بازنشانی‌شده در سایت:  در تاریخ اسفند ماه 1397: http://ispa.ir/Default/Details/fa/1743.
ایسپا. (1397). در صورت فیلترشدن تلگرام، چند درصد مردم  از فیلترشکن استفاده خواهند کرد؟ منتشر شده در 20 فروردین ماه 1397. بازنشانی‌شده در سایت:  در تاریخ اسفند ماه 1397:  http://ispa.ir/Default/Details/fa/1876.
ایسپا. (1397). نتایج نظرسنجی ایسپا نشان داد؛ 79درصد از استفاده‌کنندگان تلگرام، همچنان در این پیام‌رسان حضور دارند. منتشر شده در 3 تیرماه 1397. بازنشانی‌شده در سایت:  در تاریخ اسفند ماه 1397: http://ispa.ir/Default/Details/fa/1925.
ایسپا. (1397). هیتروپیای ایرانی. شبکه‌های اجتماعی چه جایگاهی در میان کاربران دارند. منتشر شده در 4 شهریورماه 1397. بازنشانی‌شده در سایت:  در تاریخ اسفند ماه 1397: http://ispa.ir/Default/Details/fa/1950.
برایسون، جان ام. (۱۳۸۸). برنامه‏ریزی استراتژیک در سازمان‏های عمومی و غیرانتفاعی. ترجمۀ: مهدی خادمی گراشی و قربان برارنیا (ادبی). چاپ اول. تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا و مرکز طرح و برنامه‏ریزی سازمان صداوسیما. 
توکل‏نیا، پرویز. علیرضا گلشنی. احمد آذین. (1397). آسیب‏شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‏های آن. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی. سال دوازدهم. شماره 45. زمستان. صص 107 تا 136.
خانیکی، هادی. (۱۳۹۶). «سیاست‏گذاری ارتباطی چیست؟» همشهری. همشهری مدرسه. سوم اسفند ۱۳۹۶. بازنشانی‌شده در سایت: http://www.hamshahritraining.ir/news-2941.aspx
رضائیان، علی. (۱۳۹۰). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ چهاردهم. تهران: سمت.
سلطانی‏فر، محمد. هاشمی، شهناز. (۱۳۸۲). پوشش خبری. چاپ اول. تهران: انتشارات سیمای شرق.
سید امامی، کاووس. علی قادری. (1395). تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی. سال دهم. شماره 35. تابستان 1395. صص 3 تا 26.
علیخانی، علی اکبر. (1377). مشارکت سیاسی. تهران: نشر سفیر. 
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمه: فاطمه شایسته پیران، شعبان علی بهرام‏پور، رضا ذوقدار مقدم، رامین کریمیان، پیروز ایزدی، محمود نیستانی، محمد جواد غلامرضا کاشی. چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها.  
گیدنز، آنتونی. (1384). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
مجیدی، حسن. رحیمی‏نیا، محسن. (1397). «تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم» فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست. سال هفتم. شماره 25. (شماره پیاپی 55). تهران: 125 تا 155.
مشبکی، اصغر. (۱۳۸۵). مدیریت استراتژیک. چاپ اول. تهران: نشر ترمه.   
مقتدر، یونس. محمود کتابی. (1397). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی. سال دوازدهم. شماره 45. زمستان 1397. صص 85 تا 106.
ملکمیان، لینا. مهدی اجاقی ازبری. بهرنگ صدیقی. (1390). بررسی تاثیر اعتماد سیاسی بر مشارکت سیاسی (بررسی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 88-89 ). فصلنامه پژوهش اجتماعی. سال چهارم. شماره 11. تابستان.
مهدی زاده، سید محمد. (1391). نظریه‏های رسانه، اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی.  تهران: همشهری.
موسوی، میرطاهر. (1386). سنجش سرمایه اجتماعی جوانان در ایران (گزارش نهایی). تهران: سازمان ملی جوانان، معاونت مطالعات و برنامه‏ریزی.
مولانا، حمید. (۱۳۸۷). گذر از نوگرایی. ترجمۀ: یونس شکرخواه. چاپ اول. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
میرفخرایی، تژا. (۱۳۸۰). «تحلیل گفتمان رسانه‏ای غربی در پی حادثه ۱۱ سپتامبر: یک تحلیل رسانه‏ای: گفتمان نفرت». رسانه. شمارۀ ۴۷. تهران: 2 تا 9.
Gomez, James. (2014). “Social Media Impact on Malaysia’s 13th General Election”. SAGE Publications Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington. University of Wollongong, Australia DC DOI: 10.1177/1326365X14539213
Nye, Joseph (2004). “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. Public Affairs. 1 Edition.      
Ruedin,Didier(2007). Testing Milbrath s 1965 Framework of Political Participation: Institutions and Social Capital. University Of Oxford.
Smith, Kristian Nicole,(2011) "Social Media and Political Campaigns". University of Tennessee Honors Thesis Projects.