سواد رسانه‌ای اسلامی؛ الگویی برای بازنمایی رسانه‌های گروهی در آسیب‌شناسی نهاد خانواده از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، مازندران ، آمل

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، مازندران، قائمشهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، مازندران، قائمشهر، ایران

چکیده

آسیب­شناسی نهاد خانواده یکی از چالش­های مهمی است که نقش و جایگاه مهمی در نظام سیاسی اسلامی دارد. با این حال، اهمیت یافتن رسانه­ها، ترویج فردگرایی و همچنین سست شدن نهاد خانواده باعث شد تا برخی دیدگاه­ها برای اصلاح و بازیابی نقش و جایگاه آن دیدگاه­های خاص خود را مطرح سازند. در این میان، الگوی سواد رسانه­ای اسلامی به عنوان چارچوبی برای بازنمایی رسانه­های گروهی جهت تبیین آسیب شناسی نهاد خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سواد رسانه­ای اسلامی در بازنمایی رسانه­های گروهی جهت تبیین آسیب­شناسی نهاد خانواده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: سواد رسانه­ای اسلامی از چه راه­هایی می­تواند باعث حراست و پایداری نهاد خانواده در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی شود؟ فرضیه نوشتار این است: سواد رسانه­ای اسلامی با اتخاذ رویکرد انتقادی، فطرت­نگری، حقیقت­طلبی، ترویج گفت­وگو و مجادله احسن و تأکید کرامت انسانی نقش مهمی در ارائه الگوی مناسب برای حمایت از نهاد خانواده دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی –تحلیلی و شیوه جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
- بخشنده بالی، عباس (1385)، بررسی مراحل شکل گیری هویت دینی کودکان و نوجوانان، تهران: تهران: مرکز پژوهش های صدا و سیما. 
- بشیر، حسن (1390)، سیاست فرهنگی تفاوت در بازنمایی حجاب اسلامی در رسانه­های غربی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره سوم، پاییز 1390، صص 69-45.
- چشمه­نور، مرتضی، پوریانی، جابر (1392)، جنگ نرم از تهدید تا واقعیت، تهران: انتشارات مرکز پژوهشی صیاد شیرازی. 
- حاج محمدی، علی (1395)، انگیزه­های دینی در گسترش سواد رسانه­ای، تهران: انتشارات پشتیبان.
- خوانساری، جلال الدین محمد (1360)، شرح غررالحکم ودررالکلم، بامقدمه میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- سلیمی، محمد (1390)، دین و مدیریت پیام (نگاهی به استراتژی فرهنگی رسانه)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی «دین و رسانه»، صص 136-167.
- صفایی، سید حسین، (1370)، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، "مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)" شماره ۲۷.
- کی­نیا، مهدی(1384)، مبانی جرم­شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مطهری، مرتضی (1371)، وحی و نبوت، تهران: نشر صدرا.
- معتمدنژاد، کاظم(1383)، یونسکو و سیاست گذاری ملی ارتباطات در کشورهای درحال توسعه: از سیاست های ارتباطی تا سیاست های متکی به الگوی «توسعه ای دیگر»، فصلنامه رسانه، شماره 58.
- مکارم شیرازی، ناصر (1386)، تفسیر نمونه، تهران: نشر دارالکتاب الاسلامیه.
- نگارش، حمید (1380)، هویت دینی و انقطاع فرهنگی، قم: نمایندگی ولی فقیه در سپاه. 
- واعظی، رضا (1395)، نارسایی نظریه­های موجود و بایسته­های نظریه­پردازی برای رسانه طراز انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، صص 144-125.
منابع انگلیسی:
Punjabi, Vikkesh (2014), security Risks/ Treats and Rewards in Social media, University of Oula, Department of Information Proscessing scince Master thesis, November, pp 1-38. 
سایت­ها:
-بیانات رهبری در دیدار با جمعی از بانوان برگزیده کشور، 30 فروردین 93، قابل بازیابی در ساست: http://farsi.khamenei.ir
-بیانات رهبری در دیدار با بانوان، 14دی 1390؛ قابل بازیابی در سایت؛ Farsi. KhAMENEI
-بیانات رهبری در اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی، 21 تیر 91؛ قابل بازیابی در سایت: http://farsi.khamenei.ir