دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 1-361 (شماره 54 بهار 1400) 
جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان

صفحه 61-82

منیر حضوری؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی


نقش هوّیت در توسعه روابط ج.ا.ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه انگاری

صفحه 83-102

عبدالعلی کیاپاشا؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ حسن عیوض‌زاده اردبیلی؛ اصغر پرتوی


تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) بر مجازات های جایگزین در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی

صفحه 201-222

سپیده هادی‌نژاد رزین‌آبادی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن جاجی تبار فیروز جائی؛ اسماعیل هادی تبار


بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال

صفحه 285-302

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی