نظریه‌ای درخصوص انقلاب اسلامی براساس بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اجتماعی مؤسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد(grounded theory) به بازسازی معنایی انقلاب اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می‌پردازد. مهم‌ترین پرسش‌های تحقیق حاضر این خواهد بود که «چه مدل نظری انقلاب اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در ایران رخ داد که انقلاب اسلامی صورت گرفت؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟» متعین‌های مصادر نهضت مشروطه و بازگشت استبداد به‌عنوان شرایط علّی درونی؛ استثمار و وابستگی به بیگانگان به‌عنوان شرایط علّی بیرونی؛ تعامل فعال حوزه‌های علمیه و روحانیت با مردم به‌عنوان شرایط مداخله‌گر؛ احیای قدرت دین و توجه به معنویت؛ نقش پیدا کردن مردم به‌عنوان پیامدهای انقلاب اسلامی و مقوله هسته‌ای این بررسی انقلاب اسلامی است که مقولات عمده فوق را دربرمی‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها