حفظ هویت اسلامی و امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست خارجی هر کشور رویکردها و جهت‌گیری آن را نسبت به نظام و روابط بین‌الملل نمایان می‌سازد. در ج.ا.ایران، نقش مقام معظم رهبری در سیاست خارجی، ویژه و برتر است و بر اساس قانون اساسى، بالاترین جایگاه را براى تصمیم‌گیری‌های کلان در سیاست خارجى نظام دارد. مقام معظم رهبری در دیدارهای سالانه با مسئولان وزارت امور خارجه و نمایندگان سیاسی ج.ا.ایران در سایر کشورها، اصول سیاست خارجی ج.ا.ایران را تبیین می‌کنند و تحلیل محتوای کمّی و کیفی بیانات ایشان نشان می‌دهد که چهار اصل حفظ هویت نظام اسلامی ایران، نفی نظام سلطه، حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران و روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب، مهم‌ترین اصول سیاست خارجی ج.ا.ایران در اندیشه مقام معظم رهبری می‌باشند که در میان آنها حفظ هویت نظام اسلامی ایران، به طور قابل توجهی حائز اهمیت بالاتری است. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چرا حفظ هویت اسلامی در سیاست خارجی ج. ا. ایران از منظر مقام معظم رهبری، حائز اهمیت بالاتری می‌باشد؟ فرضیه محققان این است که از منظر مقام معظم رهبری، حفظ هویت اسلامی در سیاست خارجی به دلیل تأمین امنیت هستی‌شناختی ج.ا.ایران حائز اهمیت بالاتری می‌باشد. برای بررسی فرضیه مزبور، تحلیل محتوای کمّی و کیفی بیانات مقام معظم رهبری در هجده دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و نمایندگان سیاسی ج.ا.ایران در سایر کشورها از سال 1368 تا سال 1390 انجام شده و سپس نتایج آن با استفاده از نظریه امنیت هستی‌شناختی تحلیل شده است. 

کلیدواژه‌ها