نویسنده = علیرضا گلشنی
سیاست و حکومت سعادت گرا در اندیشه فارابی و آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 47-66

منصور کامگاری؛ علیرضا گلشنی؛ محمد آگاه


نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 233-250

محمّد حسینی؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین


بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 3-26

پرویز توکل نیا؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین


آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 107-136

پرویز توکل نیا؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین