دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، آذر 1394 
مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 24-3

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد باقر خرمشاد؛ محمدحسین رستگاری


واکاوی گفتمان تکفیری- سلفی گری در جهان اسلام

صفحه 128-105

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ محمدکریم محمدی