کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
بررسی نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 27-46

سید مهدی قرشی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ مقصود رنجبر


اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 87-110

مهسا رفیعی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی


جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 61-82

منیر حضوری؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی


بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 287-308

سجاد بهمئی؛ حامد عامری گلستانی؛ حسین کریمی فرد


جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 111-130

بهمن نوربخش؛ احمد ساعی؛ سعید میرترابی