کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
فرا نظریه مدارهای قدرت و مشارکت سیاسی زنان در ایران و عربستان سعودی

دوره 17، شماره 63، شهریور 1402، صفحه 3-22

رضا صفایی؛ ذهره پوستین چی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید عبدالامیر نبوی


تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو

دوره 16، شماره 61، اسفند 1401، صفحه 63-84

رضا صفایی؛ زهره پوستین چی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید عبدالامیر نبوی


جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ج.ا.ایران و منشور جهانی حقوق بشر

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 209-228

حسن خورشیدی آباد شاپوری؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمدصادق احمدی


تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384)

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 67-86

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 3-26

پرویز توکل نیا؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین


نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 67-92

بهاره صفی خانی؛ احمد شمس؛ بابک درویشی


بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 279-304

نسیم محمدی کاکرودی؛ حجت مهکوئی؛ یوسف زین العابدین عموقین


نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 45-64

نادر خدادادی لزرجان؛ صادق زیباکلام؛ احمد ساعی


مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی


بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 101-122

محمد رضایی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد