دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 1-189 
الگوی قدرت دوگانه سلطان – فقیه؛ از تکوین تا مشروطیت

صفحه 85-102

زهرا علیزاده جدا؛ علی اکبر خد ری زاده؛ محمد کلهر


بررسی مسئولیت شورای امنیت در قبال شناسایی متجاوز جنگی؛ مطالعه موردی جنگ عراق علیه ایران

صفحه 143-160

مهدی کردبچه حسین آباد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

صفحه 161-180

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیفت؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم