دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 1-267 
اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

صفحه 87-110

مهسا رفیعی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی


جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا. ایران

صفحه 131-150

الهام سادات امیری؛ محمد اسحاقی آستانی؛ عابدین مومنی


بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد

صفحه 151-174

افشین نورایی؛ محمد بهادرى جهرمى؛ سید حجت اله علم الهدی


مقایسه جایگاه ولی فقیه قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368

صفحه 193-212

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


جایگاه امنیت مالی شهروندان در نظام فقهی و حقوقی

صفحه 213-234

محمد عباسی اتویی؛ علی بابایی مهر؛ داود قاسمی