مقالاتی که در مراحل پایانی داوری و اصلاح می باشند و آماده انتشار در شماره جاری فصلنامه می باشند:
تخمین جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در 2025

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 3-18

سعید طالبی پور؛ حشمت اله فلاحت پیشه


تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 3-22

غلامرضا خواجه سروی؛ فیروزه رادفر


تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 3-22

امیررضا صفاریان خوزانی؛ عباسعلی رهبر


تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380

دوره 10، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 3-26

کاووس ‌سید‌امامی؛ علی قادری


بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT)

دوره 9، شماره 33، اسفند 1394، صفحه 3-26

محمدباقر خرمشاد؛ حمید مرادخانی


بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 3-24

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی اسدی


بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 3-26

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ نیما رضایی


آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 3-24

حسن مجیدی؛ محمدباقر باباهادی؛ رضا فیضی


دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 3-26

یوسف ترابی؛ مهدی پیروزفر


مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی


مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌طی ادوار اول تا دهم

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 3-26

علی زارعی؛ محسن بهشتی سرشت؛ یحیی فوزی؛ اسماعیل حسن زاده


راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 3-24

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ غلامرضا دوازده امامی؛ محمود رضا قاضی رهبر


واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری‌اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحدۀ آمریکا

دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 22-3

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ ابراهیم متقی


مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 24-3

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد باقر خرمشاد؛ محمدحسین رستگاری


ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1395، صفحه 21-40

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات‌پور؛ محمد یزدان‌پناه


تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی