دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، شهریور 1399 
نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 237-256

مسعود جعفری نژاد؛ غلامحسین زارع؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان

صفحه 279-304

نسیم محمدی کاکرودی؛ حجت مهکوئی؛ یوسف زین العابدین عموقین