کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی عملکرد چهاردهۀ جمهوری اسلامی ایران در تحقق امر حقوق شهروندی ؛ موانع و چالش ها

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 3-28

حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی؛ ریحانه نورمحمدی


استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018)

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 3-24

معصومه قهرمانی؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجاتپور


جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 169-190

علی اکبر صمدزاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری


طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 3-26

رحمت اله نوروزی؛ محمدرضا قائدی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


سیاست گذاری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با تاکید بر سوریه « بر اساس نظریه همگرایی منطقه‌ای»

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 205-222

سید سعید زمانیان دهکردی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


بررسی نهادگرایی موانع ساختاری شکل گیری احزاب در ایران و آمریکا

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 195-214

احمد جمشیدوند؛ علی آل بویه؛ ابومحمد عسگرخانی


بررسی دولت نرم و توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در پرتو نظریه میردال

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 285-302

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی


فرهنگ سیاسی سنتی و تابعیت و ناپایداری احزاب عصر مشروطه

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 243-262

نادر خدادادی؛ صادق زیباکلام؛ احمد ساعی


بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در تحقق حکمرانی خوب

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 287-308

سجاد بهمئی؛ حامد عامری گلستانی؛ حسین کریمی فرد


اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 79-100

ژیلا شکوری؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو


بررسی تاثیر تحولات نفت بر توسعه نیافتگی سیاسی در ایران عصر پهلوی دوم، بر اساس رهیافت نهادگرایی جدید

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 245-264

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت محمدرضا پهلوی و وابستگی در سیاست خارجی

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 153-172

مجیدرضا رجبی؛ حسین مفتخری؛ علیرضا مرادی


بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 173-196

پرستو راهنورد؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


نقش فضای مجازی در توسعه سیاسی در ایران براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 63-82

حسین عبداللهی؛ علی محسنی مشتقین؛ حسن الهی منش


جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 147-168

علی نامدار؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ ناصر رضایی


پوپولیسم اروپایی و تاثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ج.ا.ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 87-108

علیرضا قربانپور نجف آبادی؛ مهناز گودرزی


آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 3-24

حسن مجیدی؛ محمدباقر باباهادی؛ رضا فیضی


بررسی سازه‌انگارانه و نئورئالیستی روابط راهبردی ایران و سوریه (2015-1979)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 67-86

فرهاد درویشی سه تلانی؛ حامد فیاضی


بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT)

دوره 9، شماره 33، اسفند 1394، صفحه 3-26

محمدباقر خرمشاد؛ حمید مرادخانی